Šta je MPS
Mukopolisaharidoza, skraćeno MPS je retka, nasledna, lizozomska bolest, odnosno skup bolesti, koje su izazvane nedostatkom enzima koji razlažu mukopolisharide. Mukopolisaharidi su dugi lanci molekula šećera koji se koriste u izgradnji kostiju, hrskavice, kože, tetiva i mnogih drugih tkiva u telu. „Muko“ se odnosi na gustu, želeu sličnu, konzistenciju molekula šećera, „poli“ znači mnogo, a „saharid“ je opšti termin za šećerni deo molekula. Tokom normalnog života kontinuirano se odvija postupak recikliranja izgradnje novih mukopolisaharida i razgradnje starih. Proces razgradnje i reciklaže zahteva niz posebnih biohemijskih alata koji se nazivaju enzimi. Obično postoji kontinuirani postupak recikliranja, izgradnje novih mukopolisaharida i razgradnje starih. Kod osoba sa MPS-om nema dovoljno određenog enzima za razgradnju korišćenih mukopolisaharida, što znači da se oni nakupljaju i skladište u ćelijama. Bolest je progresivna i napada ceo organizam. Nerazloženi šećeri talože se u kostima, zglobovima, jetri, slezini, plućima, srcu, mozgu i ostalim organima i tkivima. Ove bolesti pogađaju i decu i odrasle, dovode ne samo do oštećenja orgnizma, već i svojom progresivnošću utiču na kvalitet života, dovodeći do različitih ograničenja.