MPS VI
Opcije lečenja za osobe sa MPS VI

Enzimska terapija (ERT)
Kao i za ostale tipove MPS-a za koje postoji odobrena enzimska terapija,
i za ovaj tip se nedostajući enzim nadoknađuje kroz intravensku infuziju. Naziv za zamenski enzim
u MPS VI je galsulfaza, a robna marka je Naglazime®. Naglazime® je licenciran 2006. godine u EU.
Lečenje je dovelo do ukupnog manjeg fizičkog pogoršanja što je dovelo do smanjenog
invaliditeta, poboljšanja respiratorne funkcije i smanjenja ukočenosti zglobova. Naglazime ® je
sedmična infuzija u trajanju od oko 4 sata.Više informacija o Naglazime® možete naći na
vvv.naglazime.com