MPS VI
Opcije lečenja za osobe sa MPS VI
Enzimska terapija (ERT)
Kao i za ostale tipove MPS-a za koje postoji odobrena enzimska terapija, i za ovaj tip se nedostajući enzim nadoknađuje kroz intravensku infuziju. Naziv za zamenski enzim u MPS VI je galsulfaza, a robna marka je Naglazime®. Naglazime® je licenciran 2006. godine u EU. Lečenje je dovelo do ukupnog manjeg fizičkog pogoršanja što je dovelo do smanjenog invaliditeta, poboljšanja respiratorne funkcije i smanjenja ukočenosti zglobova. Naglazime ® je sedmična infuzija u trajanju od oko 4 sata.Više informacija o Naglazime® možete naći na vvv.naglazime.com