MPS IX
Opcije lečenja za osobe sa MPS IX Za sada nije identifikovana ni jedan zvanično odobrena terapija.