MPS II
Opcije lečenja za osobe sa MPS II

Enzimska terapija (ERT)

Za ljude sa MPS II enzimska terapija je dugotrajna terapija kojom se enzim koji nedostaje
nadoknađuje intravenoznom infuzijom. Naziv za zamenski enzim u MPS II je idursulfaza, a robna
marka je Elaprase®. Elaprase® je licenciran kao enzimska terapija 2007. godine i pokazalo se da
smanjuje mnoge simptome koji nisu povezani sa mozgom, poput poboljšanja respiratorne
funkcije i pokretljivosti i smanjenja ukočenosti zglobova. Elaprase ® je sedmična infuzija u trajanju
od 1 do 3 sata koja se daje u bolničkim uslovima. Više informacija o Elaprase ® -u možete naći na
www.elaprase.com