Ko smo mi
Udruženje za pomoć i podršku osobama sa Mukopolisaharaidozom i srodnim lizozomskim oboljenjima,
skraćeno MPS Srbija, osnovana je februara 2014. godine kao dobrovoljna, humanitarna, nevladina,
nestranačka i neprofitna organizacija građana – lica obolelih od mukopolisaharidoze , članova njihovih
porodica, prijatelja i podržavalaca.
 Oblast delovanja udruženja jeste poboljšanje položaja lica obolelih od MPS na teritoriji Republike Srbije, ali
pored toga, kako zemlje u okruženju, tačnije zemlje nastale od biših Jugoslovenskih republika nemaju svoja
udruženja osoba sa mukopolisaharidozom, nastojimo da i tim licima i članovima njihovih porodica pružimo
podršku, delimo informacije i pozivamo ih na skupove udurženja.
Organi Udruženja su Skupština i Izvršni odbor.
Skupštinu čine svi članovi Udruženja, s tim da samo punopravni članovi imaju puno aktivno i pasivno
biračko pravo. Skupština se redovno sastaje najmanje jednom godišnje.
 Izvršni odbor je izvršni organ Udruženja koji njime rukovodi i neposredno se stara o sprovođenju ciljeva
utvrđenih statutom.Izvršni odbor čine predsednik, zamenik predsednika i sekretar.
Predsednica Izvršnog odbora Udruženja je Dragana Miletić Lajko.