Ko smo mi
Udruženje za pomoć i podršku osobama sa Mukopolisaharaidozom i srodnim lizozomskim oboljenjima, skraćeno MPS Srbija, osnovana je februara 2014. godine kao dobrovoljna, humanitarna, nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija građana - lica obolelih od mukopolisaharidoze , članova njihovih porodica, prijatelja i podržavalaca.  Oblast delovanja udruženja jeste poboljšanje položaja lica obolelih od MPS na teritoriji Republike Srbije, ali pored toga, kako zemlje u okruženju, tačnije zemlje nastale od biših Jugoslovenskih republika nemaju svoja udruženja osoba sa mukopolisaharidozom, nastojimo da i tim licima i članovima njihovih porodica pružimo podršku, delimo informacije i pozivamo ih na skupove udurženja. Organi Udruženja su Skupština i Izvršni odbor. Skupštinu čine svi članovi Udruženja, s tim da samo punopravni članovi imaju puno aktivno i pasivno biračko pravo. Skupština se redovno sastaje najmanje jednom godišnje.  Izvršni odbor je izvršni organ Udruženja koji njime rukovodi i neposredno se stara o sprovođenju ciljeva utvrđenih statutom.Izvršni odbor čine predsednik, zamenik predsednika i sekretar. Predsednica Izvršnog odbora Udruženja je Dragana Miletić Lajko.