Kilinička ispitivanja
Za međunarodnu pretragu aktuelnih kliničkih ispitivanja posetite https://clinicaltrials.gov/ct2/home na ovom sajtu postoje najsvežije informacije o statusu kliničkih ispitivanja.