Dostignuća
MPS Srbija je jedan od 12 osnivača evropskog udruženja za pomoć i podršku osobama sa
Mukopolisaharidozom, MPS Europe. Pored mnogo većih i iskusnijih udruženja pacijenata 12 evropskih
država, kao što su na primer Nemačka, Italija, Španija, Austrija, Velika Britanija, MPS Srbija je našla svoje
mesto među pokretačima evropske MPS mreže, i kao takva, ima ravnopravni status u odlučivanju,
dostupnosti informacija, učestvovanju u aktivnostma, uključivanju svojih članove u iste, kao i ostalim
sadržajima koje ovo evropsko udurženje nudi svojim članovima.
MPS Srbija je takođe član internacionalne MPS mreže, koju čine svetska udruženja za pomoć i podršku
osobama sa mukopolisahridozom. Aktivni je učesnik na internacionalnim konferencijama, a 2019. godine je
bila čak i domaćin Internacionalne MPS konferencije sa preko 100 učesnika iz svih krajeva sveta.