Članstvo
MPS Srbija je organizacija bazirana na dobrovoljnom članstvu, bez nadokande, odnosno plaćanja članarine.
Osoba koja živi sa mukopolisaharidozom, članovi porodice, prijatelji, kao i svi oni koji žele da učestvuju ili
pomognu aktivnostima udruženja mogu biti članovi, popunjavanjem pristupnice koja će Vam biti dostupna na zahtev
putem e-mail-a mps.srbija@gmail.com
Za sva dodatna pitanja vezano za članstvo dostupni smo putem maila ili telefona. Sve neophonde
informacije se nalaze u sektoru „kontakt“.