Internacionalni MPS sastanak
MPS Europe sastanak osnivača
Trening za predstavnike udruženja
MPS Adult Verona