Sastanak Internacionalne MPS mreže
MPS Srbija, kao deo svetske MPS mreže prisustvovala je u Koventriju, u Engleskoj sastanku na kome su bili i predstavnici ostalih evropskih i svetskih udruženja. Zanimljiva predavanja i korisne radionice obeležile su ovaj događaj.

Osnivanje MPS Europe
MPS Srbija je jedan od 12 osnivača evropskog udruženja za pomoć i podršku osobama sa Mukopolisaharidozom, MPS Europe. Potpisvanje osnivačkih dokumenata je obavljeno u decembru 2017. godine u Aschaffenburgu, Nemačka, gde je i sedište evropskog MPS udruženja. Za izvršnog direktora izabrana je naša Marija Joldić, inače osnivač udruženja pacijenata Hunter, koji se kasnije pridružio udruženju Morquio i napravo MPS Srbiju, kao i bivše predsednice Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije.

Pored mnogo većih i iskusnijih udurženja pacijenata 12 evropskih država, kao što su na primer Nemačka, Italija, Španija, Austrija, Velika Britanija, MPS Srbija je našla svoje mesto među pokretačima evropske MPS mreže, i kao takva, ima ravnopravni status u odlučivanju, dostupnosti informacija, učestvovanju u aktivnostma, uključivanju svojih članove u iste, kao i ostalim sadržajima koje ovo evropsko udurženje nudi svojim članovima.