Kampanja za dan MPS-a
Osnivanje MPS Europe
Skupština