Internacionalna MPS porodična i naučna konferencija
Bon, Nemačka 2016
Svake druge godine se održava internacionalan kferencijana temu MPS –a namenjena i pacijentima i njihovim porodicama, a i naučnicima, lekarima i ostalom medicinskom osoblju.
Ove godine su predstavnice dve porodice iz Srbije imali priliku da učestvuju na jednom ovako značajnom događaju za MPS zajednicu. Nakon povratka svoja iskustva podelili su sa ostalim članovima MPS Srbija.

Godišnja skupština udruženja
Određeni broj porodica, u skladu sa svojim obavezama i životnim okolnostima, okupilo se na godišnjoj skupštini udruženja, sa ciljem da se definiše strategija i plan rada za narednu godinu.