7. Evropska konferencija o retkim bolestima
Svakog maja Evropska organizacija za retke bolesti organizuje dvodnevnu konferenciju na temu
retkih bolesti i “orfan lekova”. Na 7. konferenciji, održanoj u Berlinu, MPS Srbiju je predstavljala
predsednica udruženja Dragana Miletić Lajko. Konferenciji su prisustvovali predstavnici svih većih
evropskih udurženja za različite retke bolesti, a imali su prilike da čuju predavanja evropskih, ali i
svetkih stručnjaka, koji se u različitim disciplinama bave retkim bolestima.